Tööoperatsioonid Vitodens hooldusel

 • Kütteseadme tätmine ja õhutamine
 • Manomeetri kontroll
 • Gaasirõhk enne regulaatorit
 • Gaasirõhk enne regulat. max võimsusel
 • Kõikide küttevee-ja tarbeveeharude ühenduste hermeetilisuse kotrollimine
 • Maksimaalse küttevõimsuse seadistamine ja kontroll
 • Küttekatla või kütteseadme tühjendamine
 • Põleti kontrollimine ja puhatsamine
 • Membraanpaisupaagi ja süsteemirõhu kontrollimine
 • Suitsugaasi soojusvaheti kontrollimine ja puhastamine
 • Süüte-ja ionisatsioonielektroodide kontroll
 • Elektriliste ühenduste kinnituste kontrollimine
 • Gaasivarustusdetailide hermeetilisuse kontrollimine töörõhul
 • Ionisatsioonivoolu mõõtmine
 • Põletitihendi ja küttekeha kontrollimine
 • Kondensvee äravoolu kontroll koos puhastusega